Sercańska Akademia Seniora 

Spotkania:

zajęcia od września od czerwca

środa: godz. 15.45 gimnastyka korekcyjna - na basenie (ul. Czapliniecka 96)

czwartek: godz. 15.30 zajęcia rękodzieła artystycznego (robótki ręczne) Dom Parafialny (biuro Radia Maryja)

piątek: godz. 16:30 – 17.30 gimnastyka na krześle (zajęcia z p. Agnieszką) Dom Parafialny sala nr 14

Opiekun:

Ewa Skorupa

Cel wspólnoty:

- motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społeczności lokalnej

- zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów (integracja rówieśnicza i międzypokoleniowa)

- promowanie wartości chrześcijańskich, pogadanki na tematy religijne, nabożeństwa i pielgrzymki

- upowszechnianie zdrowego trybu życia, w tym kultury fizycznej i sportu

- organizowanie spotkań tematycznych, wspólnych wyjść, wycieczek krajoznawczych

- propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów (robótki ręczne, warsztaty kulinarne, plastyczne itd.)

- podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej