Sercańska Akademia Seniora 

/zadanie realizowane w ramach projektu pn.: Organizacja różnorodnych działań dla dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym seniorów jako sposób przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z uzależnieniami" dofinansowanego z Budżetu Miasta Bełchatowa w kwocie     50 000,00 zł/

Zajęcia i spotkania okolicznościowe dla seniorów 60+ w okresie od marca do końca grudnia 2024r. (z przerwą w miesiącach wakacyjnych).

Cel wspólnoty:

- motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społeczności lokalnej

- zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów (integracja rówieśnicza i międzypokoleniowa)

- promowanie wartości chrześcijańskich, pogadanki na tematy religijne, nabożeństwa i pielgrzymki

- upowszechnianie zdrowego trybu życia, w tym kultury fizycznej i sportu

- organizowanie spotkań tematycznych, wspólnych wyjść, wycieczek krajoznawczych

- propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów (robótki ręczne, warsztaty kulinarne, plastyczne itd.)

- podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej
 

Szczegółowy harmonogram cyklicznych zajęć:

Poniedziałek/piątek- ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce - Dom Parafialny (sala nr 14);

Wtorek/Czwartek - trening nordic walking (w terenie) oraz gimnastyka na basenie (ul. Czapliniecka 96);

Środa - zajęcia z trenerem personalnym (w trzech grupach);

Opiekun społeczny Projektu: Ewa Skorupa ( tel. 512 007 905)

Koordynator społeczny: Halina Szczepaniak ( tel. 603 378 084)