Spotkania: 

środa, (oprócz I środy m-ca ) w salce rycerskiej, godz. 19.00

 

Opiekun:

ks. Wojciech Woźniak SCJPrezes:

Maria Brzezowska 

 

Cel wspólnoty:

Celem Rycerstwa jest jak największa chwała Boża przez uświęcenie własne, nawrócenie grzeszników i nieprzyjaciół Kościoła. Aby Jezus Chrystus królował w sercu każdego człowieka, aby każdy został zbawiony. Święty Maksymilian Maria Kolbe, założyciel Rycerstwa Niepokalanej chciał „zdobyć cały świat dla Chrystusa, przez Niepokalaną”. Przez Maryję droga do Nieba jest najpewniejsza, dlatego rycerz Niepokalanej oddaje się Maryi całkowicie jako narzędzie w Jej rękach, starając się wykorzystać dla spraw Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności. Jakie to środki? Modlitwa, ofiara, pokuta, cierpienie, dobre słowo, uśmiech, rozpowszechnianie Cudownego Medalika. Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” działające w naszej parafii włącza się w szerzenie czci Matki Bożej m.in. przez oprawę liturgii podczas Mszy Świętej wynagradzającej w każdą pierwszą sobotę m-ca o godz. 7.00 oraz o godz. 9.00, prowadzenie różańca w soboty o godz. 17.30, opiekę nad pocztami sztandarowymi. Wznowione zostały także spotkania z dziećmi, które odbywają się w poniedziałki od 16.00 do 17.30 w salce w Domu Parafialnym. Celem spotkań jest zawierzenie dzieci Niepokalanemu Sercu Maryi oraz przygotowanie ich do pasowania na rycerza Niepokalanej.