„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213).

W naszej parafii udzielamy chrztu św. w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13.00

Rodzice dziecka

 1. Zgłaszają się do kancelarii parafialnej, celem sporządzenia aktu chrztu św. dziecka na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu św.
 2. Przynoszą ze sobą:
 • odpis aktu urodzenia z USC,
 • swoje dokładne dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zawarcia sakramentu małżeństwa),
 • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, dokładny adres).

 1. Uczestniczą obowiązkowo w konferencji przygotowującej do chrztu św. (czwartek i sobota przed II i IV niedzielą miesiąca o godz. 19.00).
 2. Przystępują do Sakramentu Pokuty.
 3. Nie można udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.
 4. Jeśli rodzice dziecka żyją w związku cywilnym, kapłan powinien doprowadzić ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W wypadku odmowy, należy żądać na piśmie oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Również w wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać takiego oświadczenia.

Rodzice chrzestni

 1. Należą do kościoła katolickiego.
 2. Mają ukończony 16 rok życia.
 3. Przyjęli sakramenty: chrztu, eucharystii, bierzmowania.
 4. Posiadają zaświadczenie z parafii zamieszkania o życiu religijnym. Młodzież - zaświadczenie o aktualnym uczęszczaniu na katechizację.
 5. Obowiązkowy udział w konferencji przed chrztem św.
 6. Zaświadczenie o ważnie odbytej spowiedzi św.
 7. Przynoszą na chrzest świecę i białą szatę.

W dniu chrztu św.

Rodzice lub chrzestni o godz. 12.50 zgłaszają się do kancelarii parafialnej i składają brakujące podpisy, chrzestni którzy nie uczestniczyli w naszej parafii w konferencji przedchrzcielnej przynoszą zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami oraz zaświadczenie o odbytej spowiedzi św.

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, winni to robić w sposób dyskretny, by nie zakłócać akcji liturgicznej i nie przeszkadzać wiernym w przeżywaniu Mszy św.

Nie mogą fotografować lub operować kamerą video osoby, które nie mają zezwolenia z Kurii Metropolitalnej.

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi następujące osoby:

 1. Nieochrzczone.
 2. Należące do jakiejś sekty religijnej.
 3. Które publicznie zaparły się wiary.
 4. Wrogo ustosunkowane do wiary i religii.
 5. Będące publicznymi, jawnymi grzesznikami.
 6. Żyjące w małżeństwie bez sakramentu małżeństwa lub mieszkające razem przed ślubem.