Schola parafialna "Vox Miriam" (głos Maryi)

Spotkania:

piątek godz. 17:00 w Domu Parafialnym - sala nr 14 (w I piątek miesiąca godz. 15:30; następnie idziemy do kościoła: spowiedź i Msza św.; podobnie jest w Wielkim Poście kiedy uczestniczymy w Drodze Krzyżowej)

Opiekunowie:

ks. Daniel Romanek SCJ, Paulina Maruszewska, Anna Sowa

Cel wspólnoty:

Patronką scholi jest Maryja i dlatego uczymy się od Niej oddawać cześć Panu Bogu (użyczając naszego głosu). Czynimy to chętnie poprzez śpiew i zaangażowanie w liturgię Mszy Św. Staramy się pomagać ludziom obecnym w kościele (a szczególnie dzieciom) w przeżywaniu Mszy Św. Zwracamy uwagę na modlitwę i duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii oraz właściwą formację uczestników scholi. Trzeba mieć dobre chęci i odrobinę cierpliwości - do siebie. :)