Krąg Biblijny "Logos"

Spotkania:

Wtorek, godz. 19.15

Opiekun:

ks. Jerzy Wilk SCJ

Cel wspólnoty:

Spotykamy się na rozważanie Słowa Bożego przygotowanego przez Kościół na najbliższą niedzielę. Czytamy fragment Ewangelii, poznajemy kontekst historyczno-religijny czytanej perykopy, analizujemy jego znaczenie i rozważamy jaki wpływ powinien mieć na nasze życie. W modlitwie prosimy o owoce naszego spotkania ze Słowem Bożym.