Historia budowy kościoła i jego architektura:

Zewnętrzna bryła przypomina namiot – styl współczesny, projektant arch. Włodzimierz Alwasiak. 24 XII 1987 r. odprawiona została pierwsza msza święta. Konsekrowany 1 VI 1998 r. przez abpa Władysława Ziółka. Zakończenie budowy 18 XII 2003 r.

Wyposażenie kościoła:

Ołtarz główny (rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego i Maryja pod Krzyżem). Ołtarze boczne – rzeźbione – św. Barbara oraz Święta Rodzina. Kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu przy wejściu do kościoła. Droga Krzyżowa – malowana, ławki, konfesjonały, organy elektroniczne, nagłośnienie, witraże. 3 dzwony (290, 500, 970 kg) umieszczone w wolno stojącej dzwonnicy.

 

 

 

Kalendarium:

15 sierpnia 1981 – Jego Ekscelencja ks. bp Józef Rozwadowski eryguje Parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Pierwszym proboszczem zostaje ks. Zygmunt Kiljanek.

1981 – położono fundamenty pod budowę świątyni o łącznej powierzchni 2 tys. m2, wg projektu łódzkiego architekta Włodzimierza Alwasiaka.

7 września 1982 – Ks. bp Józef Rozwadowski powierza parafię Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego i mianuje nowym proboszczem Sercanina ks. Stefana Zabdyra. W tym czasie rozpoczyn a się też budowa domu zakonnego (plebanii).

28 września 1983 – nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, uroczystości odbywały się na ołtarzu polowym.

24 grudnia 1987 – w prowizorycznych warunkach, ale już pod dachem nowego kościoła została odprawiona pierwsza Msza św. – uroczysta Pasterka.

2-9 kwietnia 1989 – Księża Sercanie przeprowadzili pierwsze Misje Parafialne, połączone z poświęceniem rodzin parafii Najświętszemu Sercu Jezusa.

31 czerwca 1991 – zgodnie z regułami Zgromadzenia kończy 9-letnią kadencję proboszcza ks. Stefan Zabdyr scj. Nowym proboszczem zostaje ks. St. Marek Dadej scj.

4 grudnia 1993 – w uroczystość św. Barbary – patronki górników ks. abp Władysław Ziółek ogłosił specjalnym dekretem św. Barbarę, dziewicę i męczennicę drugą patronką parafii.

29 marca 1994 – ukazał się pierwszy numer gazety parafialnej „Czas Serca”.

6 listopada 1994 – pożegnano dotychczasowego proboszcza parafii ks. St. Marka Dadeja scj. Na funkcję proboszcza nominację otrzymał dotychczasowy wikariusz ks. Ryszard Rydlak.

4 grudnia 1994 – Uroczystość Barbórkowa, której przewodniczył ks. bp Adam Lepa, był była transmitowana przez Radio Maryja.

25 lipca 1995 – gościliśmy w parafii mozaikowy obraz MB Częstochowskiej z Watykanu, który jest darem Ojca św. dla naszej Archidiecezji. Uroczystościom przewodniczył ks. bp Bohdan Bejze.

23 marca 1996 – ks. apb Władysław Ziółek dokonał poświęcenia oddanego do użytku Domu Parafialnego. W jednej jego części zamieszkały Siostry Służki Maryi Niepokalanej /bezhabitowe/ pracujące w naszej parafii. Druga, większa część służy grupom parafialnym.
3 września 1996 – przez cały dzień, noc do dnia następnego w parafii gościliśmy pielgrzymującą po naszym kraju figurę MB Fatimskiej.

4 grudnia 1996 – ks. abp Władysław Ziółek poświęcił nowe dzwony z Ludwisarni Felczyńskich z Taciszewa. Największy, w tonacji
F-dur, o wadze 970 kg, z wizerunkiem św. Barbary i Matki Boskiej ufundowała KWB „Bełchatów”. Średni, A-dur, ważący 500 kg jest darem bełchatowskiego „Stomilu”. Najmniejszy w tonacji C-dur poświęcony św. Stanisławowi Kostce, jest darem dzieci pierwszokomunijnych.

4 grudnia 1997 – ks. abp. W. Ziółek dokonuje poświęcenia dzwonnicy dla trzech dzwonów. Dzwonnicę wykonał Henryk Richter.

11 kwietnia 1998 – w czasie liturgii Wigilii Paschalnej poświęcono nowe organy firmy „Alhborn” z Niemiec.

1 czerwca 1998 – w czasie uroczystości odpustowej ku czci NMP Matki Kościoła ks. abp Władysław Ziółek dokonuje konsekracji świątyni.

6 czerwca 1998 – w naszej świątyni miały miejsce święcenia kapłańskie 6 diakonów ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Sakramentu kapłaństwa udzielał ks. abp Władysław Ziółek.

1 września 1998 – dekretem ks. abpa Władysława Ziółka z części naszej parafii – osiedla Przytorze powstała nowa Parafia Zesłania Ducha Świętego.

19 – 20 grudnia 1998 – wizytacja Kanoniczna przeprowadzona przez ks. Bpa Adama Lepę.

9 kwietnia 2001 – rozpoczęcie działalności świetlicy środowiskowej ,,Promyczek”.

19 sierpnia 2001 – 20-lecie istnienia parafii – mszę św. jubileuszową odprawił Ks. Abp Władysław Ziółek.

4 lipca 2004 – kończy kadencję proboszcz ks. Ryszard Rydlak SCJ. Nowym proboszczem zostaje ks. Władysław Ostrowski SCJ.

3 maja 2005 – wizytacja Kanoniczna przeprowadzona przez Ks. Bpa Ireneusza Pękalskiego.

4 grudnia 2005 – Ks. Kard. Stanisław Nagy SCJ poświęcił kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu.

20 sierpnia 2006 – 25-lecie istnienia parafii – mszę św. jubileuszową odprawił Ks. Abp Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki.

2 września 2007 – 25-lecie posługi Księży Sercanów i Sióstr Służek w parafii NMP Matki Kościoła w Bełchatowie. Uroczystą Eucharystię odprawił ks. kard. Stanisław Nagy SCJ.

29 marca – 5 kwietnia 2009 – Misje Intronizacji Serca Jezusowego, które poprowadzili: ks. Stanisław Stańczyk SCJ i ks. Zenon Siedlarz SCJ.

14 – 15 października 2009 – Nawiedzenie naszej parafii przez Matkę Bożą w Jej cudownym wizerunku Jasnogórskim.

31 lipca 2011 – kończy kadencję proboszcz ks. Władysław Ostrowski SCJ. Nowym proboszczem zostaje ks. Artur Wójcikowski SCJ.

14 sierpnia 2011 – ingres nowego proboszcza ks. Artura Wójcikowskiego SCJ.

7 lipca 2013 – kończy kadencję proboszcz ks. Artur Wójcikowski SCJ. Nowym proboszczem zostaje ks. Mariusz Tomaka SCJ.

6 lipca 2014 – kończy kadencję proboszcz ks. Mariusz Tomaka SCJ. Nowym proboszczem zostaje ks. Stanisław Jaskuła SCJ.

15 - 19 kwietnia 2018 – Misje Miłosierdzia - przeprowadził: O. Remigiusz Recław SJ. To doniosłe wydarzenie ma miejsce raz na kilka lat.

22 kwietnia 2018 – Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach naszej parafii. Przygotowano cztery obrazy a nawiedzenie zaczęło się od rodzin mieszkających w bloku nr 101, 137, 201 i 301.

21 lipca 2019 - ks. Wojciech Woźniak SCJ z naszej wspólnoty został mianowany egzorcystą archidiecezjalnym przez Abpa Grzegorza Rysia. 

 

budowa1

budowa2

budowa3