W naszej parafialnej wspólnocie wielkie święto. Nasz parafianin, ks. Krzysztof Witek SCJ przeżywał swoje prymicje. O godz. 11:30 wyruszyliśmy w procesji do domu ks. Prymicjanta, by wspólnie udać się do kościoła na Eucharystię. Punktualnie o godz. 12:00 ks. Krzysztof odprawił swoją pierwszą Mszę Św. w swojej rodzinnej parafii. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Michał Tabak SCJ, nasz były wikariusz, obecnie pracujący na misjach w Holandii. W uroczytości wzięli udział zaproszeni goście: Prezydent Bełchatowa p. Patryk Marjan, kapłani ze Zgromadzenia Księży Sercanów, w tym byli proboszczowie i kapłani pracujący niegdyś w naszej parafii, księża pochodzący z Bełchatowa, ks. Dariusz Salamon SCJ - rektor WSM w Stadnikach, rodzina ks. Prymicjanta oraz licznie zgromadzeni parafianie.

Księże Prymicjancie! To wielkie święto dla naszej wspólnoty. Po 10 latach mamy kolejnego kapłana. Bogu składamy dzięki, modlimy się za księdza i prosimy byś i Ty pamiętał o swojej parafii i wiernych. Ogromu błogosławieństw, zdrowia i ludzkiej życzliwości.