Z naszej parafii już po raz drugi została zorganizowana pielgrzymka do Libanu - "Śladami św. Charbela i świętych libańskich". Grupa liczyła 26 osób, głównie z naszej parafii i kilka osób z Podhala - Leśnicy - Groń i Białki Tatrzańskiej. Pielgrzymka odbyła się w dniach od 18 do 26 maja i trzeba tutaj podkreślić bez żadnych problemów!

Odwiedziliśmy wszystkie miejsca związane z kultem św. Charbela i św. libańskich: W Annaya znajduje się grób św. Charbela i pustelnia św. Piotra i Pawła, w której przeżył 23 lata (w Annaya byliśmy 3 razy łącznie z procesją Eucharystyczną, która jest każdego 22 miesiąca), odwiedziliśmy także grób św. Rafki w Jrabta-Batroun. Św. Rafka - mniszka, mistyczka, cudotwórczyni, " duchowa siostra św. Charbela " - patronka ludzi chorych na raka. Odwiedziliśmy także groby św. Nimutallaha Al-Hardiniego i błogosławionego Estephana Nehme (Jego ciało nie uległo rozkładowi) w Kfifane-Batroun. Odwiedziliśmy również rezydencję Patriarchy Maronickiego, gdzie w pobliżu znajduje się "Dolina Świętych - Wadi Khadisha". Szczególnym doświadczeniem było też przejście przez park cedrowy w Arz i zwiedzanie Sydonu, gdzie odwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Oczekującej - MAGDUSNE i celebracja Mszy św. w grocie, gdzie według tradycji Matka Boża oczekiwała na Pana Jezusa, kiedy on nauczał w Tyrze i Sydonie. Wielkie wrażenie  zrobił na nas najstarszy klasztor maronicki św. Antoniego Wielkiego w Qazhaya wykuty w skale i celebracja Mszy Św. w Beka-Kafra - miejscu urodzin św. Charbela. Wyjazd do Baalbek i zwiedzanie ruin z czasów rzymskich (najlepiej zachowanych na świecie) uświadomił nam wielkość rozwoju cywilizacji poczynając od Fenicjan aż po kulturę hellenistyczną. W naszym programie znalazło się też sanktuarium Matki Bożej Libanu - Harrisa, Byblos - najstarsze miasto świata, Jeitta Grotto - swoisty cud natury z jaskiniami kresowymi, które mają 60 milionów, zwiedzialiśmy również Beyrut.

Pielgrzymka przebiegła w atmosferze wielkiej radości i niezapomnianych przeżyć, a jej owocem jest kontynuacja spotkań modlitewnych. Będziemy spotykać się na Mszy Św. każdego trzeciego czwartku miesiąca o godz. 19:00, by zgłębiać duchowość św. Charbela i św. Rafki i poprzez adorację, modlitwę, namaszczenie olejami św. Charbela, oddawać cześć relikwiom tych świętych i wypraszać potrzebne łaski dla nas, naszych bliskich i wszystkich potrzebujących. Przewodnikiem duchownym pielgrzymów był ks. Wojciech Woźniak SCJ - nasz duszpasterz, egzorysta archidiecezjalny.