PONIEDZIAŁEK –  14.09.2020r.

7.00 – Za śp. Wiesława Jabłoniak – od żony Danuty

7.00 – Za śp. Jana Szafarskiego – od Sylwii i Sebastiana Malinowskich z rodzinami

7.00 – Za śp. Wacława i Helenę Kisiel oraz Martę i Franciszka Krzysiak

 

7.30 – Dziękczynna, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św.,
                      opiekę Matki Bożej dla Haliny i Waldemara w rocznicę sakramentu
                      małżeństwa oraz dla dzieci, wnuków i rodziny

7.30 – Za śp. Elżbietę Tanasiewicz – od uczestników pogrzebu

 

18.00 – Za śp. Janinę i Stanisława Lewandowiczów

18.00 – Za śp. Grzegorza Zbroja

18.00 – Za śp. Leszka i Tadeusza Cichoniów oraz Wojciecha Smolaka

18.00 – Za śp. Bernarda Sobczyka w 5 rocznicę śmierci

18.00 – Za śp. Mariana Beśkę w 14 rocznicę śmierci – od rodziny

 

WTOREK – 15.09.2020r.

7.00 – Za śp. Antoniego Siewiera

7.00 – Za śp. Jadwigę Brzezińską – od kolegów i koleżanek syna,  z Przedsiębiorstwa
           Energetyki Cieplnej w Bełchatowie

7.00 – Za śp. Jana Kostrzewa – od pracowników firmy Centrum Elektryczne
           „Ania z Wielunia”

 

7.30 – Za śp. Teklę, Antoniego i Józefa

 

18.00 – Za śp. Henrykę Majchrzak – od córki Ewy z mężem

18.00 – Za śp. Ryszarda Szczudło – od bratowej Krystyny z rodziną

18.00 – Za śp. Alojzego, Bronisławę, Jana Dajnowicz

18.00 – Za śp. Mariusza Kasprzyk w 3 rocznicę śmierci – od rodziców i siostry z rodziną

18.00 – Za śp. Mieczysława Hamczyka – od rodziny Radziemskich

 

ŚRODA –  16.09.2020r.

7.00 – Za śp. Jana Szafarskiego – od rodziny Szymańskich

7.00 – Za śp. Barbarę Pietrzyk – od sąsiadów z bl. 306, kl. 10,11,12

7.00 – Za śp. Zofię, Mariana Karkus, Mariannę, Leona Szczepanik

 

7.30 – Za śp. Bogdana Stasiak – od Anny i Marcina Stasiak

7.30 – Za śp. Kazimierza Łaszczak – od uczestników pogrzebu

 

18.00 – Za śp. Eugeniusza Tomeckiego w 20 rocznicę śmierci oraz Teresę

18.00 – Za śp. Zbigniewa Pasowskiego – od mamy

18.00 – Za śp. Bożenę Szajder – od sąsiadów z bl. 112

18.00 – Za śp. Piotra Młynarskiego – od siostry Iwony i brata z rodzinami

 

          CZWARTEK –  17.09.2020r.

7.00 – Za śp. Krystynę Jędrzejczyk – od koleżanek i kolegów z pracy wnuczki Joli

7.00 – Za śp. Antoniego Dytrych – od sąsiadów, Józefa, Janiny i Tomasza Kowalskich

7.00 – Za śp. Filipa Frączaka – od wuja Andrzeja z rodziną

 

7.30 – Za śp. Grzegorza Małofiej w 1 rocznicę śmierci, Tadeusza Dżumyło
           w 31 rocznicę śmierci oraz Bronisławę Dżumyło

7.30 – Za śp. Aleksandra Dziewit – od uczestników pogrzebu

 

18.00 – Za śp. Antoniego, Ryszarda, Stanisławę, Halinę Duszyńskich
             oraz Mariannę Kozubską

18.00 – Za śp. Edwarda Jankowskiego – od przyjaciół córki Agnieszki

18.00 – Za śp. Helenę Ignaczewską – od wnuków z rodzinami

18.00 – Za śp. Piotra Młynarskiego – od siostry Agnieszki z rodziną

 

PIĄTEK  – 18.09.2020r.

7.00 – Za śp. Mariannę, Józefa, Katarzynę, Jana, Łukasza Wolskich, Jana, Anielę, Antoniego, Mariannę, Józefa, Zbigniewa Chmielewskich, Bogdana Wiśniewskiego

7.00 – Za śp. Janinę i Henryka Kamińskich

7.00 – Za śp. Józefa Sutor – od uczestników pogrzebu

 

7.30 – Za śp. Elżbietę Wiśniewską – od uczestników pogrzebu

7.30 – Za śp. Henrykę Majchrzak – od wnuczki Moniki z rodziną

 

18.00 – W intencji Ireny w 60 rocznicę urodzin i w dniu imienin, z podziękowaniem Bogu
             za wszelkie łaski, z prośbą o błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
             na dalsze lata życia – od kochającego męża z rodziną

18.00 – Za śp. Jerzego Siewiera – od sąsiadów z piętra

18.00 – Za śp. Piotra Młynarskiego – od Tomka Grzywińskiego z rodziną

18.00 – Za śp. Józefa Zarębę, Adama i Stanisława Zarębów oraz Annę i Józefa Płomińskich

 

          SOBOTA – 19.09.2020r.

7.00 – Za śp. Leszka Skupińskiego w 12 rocznicę śmierci

7.00 – Za śp. Barbarę Walicką – od sąsiadów

7.00 – Za śp. Stefanię i Mieczysława Więch

7.00 – Za śp. Stanisławę i Stanisława Lis oraz Irenę i Kazimierza Furmanek

 

7.30 – Za śp. Zdzisława Poczmańskiego

 

18.00 – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

18.00 – Dziękczynno-błagalna w intencji Teresy w dniu 55 urodzin, z prośbą o zdrowie,
  Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

18.00 – Dziękczynno-błagalna w intencji Haliny i Henryka w 35 rocznicę sakramentu
  małżeństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
  dla całej rodziny

18.00 – Za śp. Annę Rostojek – od męża, synów, synowych, wnuków

18.00 – Za śp. Stanisława Strożek z rodzicami

 

NIEDZIELA  – 20.09.2020r.

7.00 Za śp. Wacława i Antoniego Dryżków, zmarłych z rodziny Dryżków i Kwapiszów

 

8.30 – Za śp. Jadwigę Olczak w 5 rocznicę śmierci

 

10.00 – Za śp. Zenonę Turlejską, zmarłych z rodziny Turlejskich i Zarzyckich

 

11.30 – Dziękczynna Bogu za Jego obecność w Eucharystii i w sercach dzieci, z prośbą
  o wzrost wiary w rodzinach

11.30 – Za śp. Tadeusza Sasik w 7 rocznicę śmierci – od żony Alicji z rodziną

11.30 – Za śp. Marcina Szmidt w 6 rocznicę śmierci

 

13.00 – W  intencji Parafian

13.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
  w 50 rocznicę sakramentu małżeństwa Teresy i Mieczysława Sprzążka

 

18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi w 45 rocznicę ślubu Zofii i Mieczysława

 

19.30 – Za śp. Krystynę, Jadwigę, Stanisława Kowalczyk