W dniu 28 czerwca Parafialny Zespół Caritas zorganizował pielgrzymkę do Lichenia dla swoich podopiecznych i darczyńców. Na pielgrzymkę pojechał z nami ks. Wojciech Wożniak, który odprawił Mszę Świętą w kaplicy bł. Stanisława Papczyńskiego w Bazylice. Msza została odprawiona w tej kaplicy ponieważ dojechaliśmy do Lichenia z półgodzinnym opóźnieniem, z powodu kontroli autokaru przez Inspekcję Transportu Drogowego. Po mszy pod opieką pani przewodnik obeszliśmy całe Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Królowej Polski. Zwiedziliśmy las Grąbliński, a w nim Kapicę Pierwszego Objawienia, Kaplicę Sosny, Kaplicę Jubileuszową, Kaplicę Białą (ostatniego objawienia). Byliśmy w kościele 10 Cnót NMP przy klasztorze sióstr Anuncjatek, w kościele św. Doroty, przed ołtarzem polowym na Placu Koronacyjnym MB Licheńskiej, przed Kaplicą Krzyża Świętego, przeszliśmy obok Golgoty Chrystusa a następnie zwiedziliśmy Bazylikę MB Licheńskiej.

Umęczeni zwiedzaniem udaliśmy się do Domu Pielgrzyma Arka na posiłek.

Koszt posiłku, pamiątek, przewodnika i ubezpieczenie pokryliśmy z konta PZC, za koszt przejazdu autokarem pokryliśmy z dotacji otrzymanej z Urzędu Miejskiego.

Dziękujemy księdzu Wojciechowi, panu kierowcy, pani przewodnik za mile i bezpiecznie spędzony czas, a przede wszystkim  Panu Bogu, że dał nam w tym upalnym czerwcu jeden dzień z dobrą pogodą do maszerowania.

Prezes PZC: Ryszard Kowalik