PONIEDZIAŁEK  – 02.12.2019 r.

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Św. dla Haliny z okazji urodzin

7.00 – Za śp. Helenę, Stanisława, Krystiana Pelc

7.00 – Za śp. Elżbietę Swędrak – od rodziny z Częstochowy

7.00 – Za śp. Helenę i rodziców

 

7.30 – Za śp. Annę w 16 rocznicę śmierci i Zygmunta Misiak w 25 rocznicę śmierci

 

18.00 – O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Jana z okazji
   6 rocznicy urodzin

18.00 – Za śp. Krystynę Ziętek – od współpracowników Kopalni „Bełchatów”

18.00 – Za śp. Małgorzatę Magnucką – od Wioli Szmelcuch

18.00 – Za śp. Stanisława Góralskiego – od Marii i Czesława Zych

 

WTOREK – 03.12.2019 r.

7.00 – Za śp. Henryka Szczęskiego – od przyjaciół Barbary i Ewy z mężem

7.00 – Za śp. Bożenę Kotlarek – od Elżbiety i Sławomira Kotlarków z dziećmi

7.00 – Za śp. Jana Dajnowicz – od Danuty, Basi i Lili

 

7.30 – Za śp. Czesława Kowalskiego w 2 rocznicę śmierci

 

18.00 – Za śp. Tadeusza, Kunegundę, Annę Krężel, Mieczysława Figlusa
             oraz ich rodziców

18.00 – Za śp. Zdzisława Kostrzewskiego

18.00 – Za śp. Grażynę Lewera w 5 rocznicę śmierci

18.00 – Za śp. Teresę Wojciechowską – od rodziny Zawadzkich

 

ŚRODA – 04.12.2019 r.

7.00 –  O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Porannej Grupy Modlitewnej
            oraz ich rodzin

7.00 – Za śp. Edmunda Falkowskiego w 21 rocznicę śmierci – od syna Andrzeja, wnuka Tomasza z rodziną

7.00 – Za śp. Barbarę Turko

 

9.00 – W intencji górników i emerytów z KWB „Bełchatów” i ich rodzin oraz wszystkich pracowników Spółek współpracujących z Kopalnią „Bełchatów”
 – od NSZZ Solidarność

9.00 – Za Parafian

9.00 – W intencji solenizantek: Barbary Drzewieckiej, Barbary Brzozowskiej, Barbary Brożyny, Barbary Dębickiej, Barbary Pieczara, o błogosławieństwo Boże i opiekę św. Patronki

 

18.00 – W intencji górników i ich rodzin, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
   Bożej i wstawiennictwo Patronki św. Barbary – od Wolnego Związku
   Zawodowego Sierpień 80

18.00 – Za śp. Józefa Kowalskiego – od brata Zbyszka z rodziną

18.00 – Za śp. Marię Czapiga i Annę Mielczarek – od Róż Żywego Różańca

18.00 – Za śp. Janusza Szczepańskiego – od córek

18.00 – Za śp. Jadwigę, Halinę, Joannę, Stanisława i Bolesława Alamów

 

CZWARTEK  – 05.12.2019 r.

7.00 – Za śp. Elżbietę Swędrak – od koleżanek córki Moniki – Karoliny, Izy i Ani

7.00 – Za śp. Józefa Grycko – od Marianny, Andrzeja, Henryka Kępińskich

7.00 – Za śp. Marię Siwek – od pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9
           w Bełchatowie

 

7.30 – Za śp. Jadwigę Skruszewicz w 23 rocznicę śmierci i Wacławę Newald
 w 12 rocznicę śmierci

 

18.00 – W intencji Mikołaja Majchrzak z okazji 1 rocznicy urodzin

18.00 – Za śp. Jacka Kłucjasza

18.00 – Za śp. Marka Kołodziejskiego w rocznicę śmierci

18.00 – Za śp. Andrzeja Chruściel oraz Pelagię i Leona Wolskich

 

I  PIĄTEK  MIESIĄCA – 06.12.2019 r.

7.00 – Msza św. wynagradzająca

7.00 – Za śp. Mieczysława i zmarłych z rodziny

 

9.00 – Za śp. Danutę Gurdziołek – od córki Ewy z rodziną

 

16.30 – Za zmarłych z rodziny Ruda, Idzikowskich, Branickich, Majewskich,  
             Kasprowiczów, Czajkowskich i za dusze w czyśćcu cierpiące

16.30 – Za śp. Wiesławę Powązka – od siostrzenicy Janiny z rodziną

 

18.00 – Za śp. Marię i Romana Sura-Surzyńskich i Marię Rybicką

 

20.00 – Za śp. Helenę Lipińską – od chrześniaka Włodzimierza z rodziną

 

I  SOBOTA  MIESIĄCA – 07.12.2019 r.

7.00 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata oraz o tryumf Niepokalanego Serca Maryi – od Rycerstwa Niepokalanej

7.00 – Za śp. Piotra i Genowefę Polityło, o łaskę wiecznego zbawienia

7.00 – Za śp. Wandę Kruszyńską – od koleżanki córki

 

9.00 – Msza św. zawierzenia

9.00 – Za śp. Marię Tomaszewską, zmarłych z rodzin Dusińskich i Tomaszewskich

 

18.00 – Za śp. Elżbietę Swędrak – od mieszkańców z bloku 304A

18.00 – Za śp. Wiesławę Jankowską, zmarłych z rodziny Podawców i Kochlów

18.00 – Za śp. Andrzeja Lipowicza – od kolegów z pracy

18.00 – Za śp. Edwarda Malewicza w 22 rocznicę śmierci

                       

II  NIEDZIELA   ADWENTU - 08.12.2019 r.

7.00 Za śp. Tomasza Owedyk w 7 rocznicę śmierci

 

8.30 Za śp. Sławomira Kaczmarka w 5 rocznicę śmierci

 

10.00 – W intencji wspólnot Ruchu Światło-Życie, o wierność charyzmatowi

 

11.30 – Dziękczynno-błagalna z okazji 70 rocznicy urodzin Haliny – od męża 
  Stefana

11.30 – Aby Godzina Łaski odnowiła serce każdego wierzącego

 

13.00 – Za Parafian – chrzty

 

14.00 – W intencji osób uzależnionych i ich rodzin

 

18.00 – Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary i Andrzeja, z podziękowaniem 
   Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
   Najświętszej w 40 rocznicę sakramentu małżeństwa

18.00 – Za śp. Stanisława i Stanisławę Skobel, Mariana i Teresę Fijałkowskich

 

19.30 – Za śp. Zofię i Andrzeja Stasiak