W sobotę 18. maja  odbędzie się krajowa pielgrzymka pracowników i wolontariuszy Caritas. W tym roku będzie to Niepokalanów. W pielgrzymce wezmą udział wolontariusze z naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Prosimy kontaktować się w sprawie wyjazdu z prezesem PZC p. Ryszardem Kowalikiem.