Święta Cecylia żyła na przełomie II i III wieku w Rzymie. Już we wczesnej młodości złożyła ślub czystości, mimo że rodzice wydali ją za mąż za pogańskiego młodzieńca Waleriana, nie złamała przyrzeczenia, lecz jeszcze pozyskała dla Chrystusa swego męża i jego brata. Niedługo potem wybuchło prześladowanie chrześcijan i wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńska przez ścięcie. Za patronkę muzyki kościelnej uznano ją w końcu średniowiecza, co ma swe źródło w mylnym odczytaniu pochodzącej z VIII w. treści antyfony oficjum godzin (Cantantibus organis Caecilia virgo in corde sua soli Deo decantabat dicens: gdy zabrzmiały instrumenty, w swoim sercu dziewica Cecylia śpiewała tylko Panu).

Dlatego od wieków średnich przedstawia się świętą Cecylię w sztuce przy organach lub grającą na organach.

W tym szczególnym dniu modliliśmy się na mszy świętej o godz. 18, którą w sposób szczególny ubogaciliśmy swoim śpiewem i czytaniem.

Od samego początku działalności chóru parafialnego A’ Cappella główną ideą jest pielęgnowanie i popularyzowanie muzyki chóralnej. Dla Nas śpiew jest nie tylko czymś wyjątkowym, jest on swego rodzaju pasją. Nasze cotygodniowe spotkania ubogacają nas wewnętrznie, ale również stawiają nowe wyzwania by móc dążyć do coraz lepszej perfekcji w tym co robimy. Jak pisze Św. Paweł do Efezjan (5,19): „Przemawiajcie do siebie wzajemnie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach”. Wszystkich miłośników śpiewania serdecznie zapraszamy do naszego chóru. Marzy nam się, aby skład osobowy chóru był kiedyś tak duży, by móc zaśpiewać w naszej świątyni bez nagłośnienia. J Próby odbywają się w każdy czwartek o godz. 19 w Domu Parafialnym. Więcej informacji udziela nasz dyrygent, a zarazem organista w naszym kościele Pan Tadeusz Łapa.

zaproszenie do chóru

„Cecylio Święta, Patronko Nasza Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza. Strażniczko harmonii, z tonów czynisz piękny splot, by dźwięcznym, czystym był wspólny głos. Nauczycielko cierpliwości i wytrwania przyjmij prośby nasze i błagania, by śpiewało nam się lżej. W swej opatrzności głos każdy miej Doskonała Pieśniarko, Artystko w Niebiosach. Śpiewasz cudownie, Panu grasz na organach. Odkryj nam uczniom Twym skrawek nieba, bo dzisiaj dla Ciebie hymn ten rozbrzmiewa”