Wzorem ubiegłych akcji w sobotę 14 września odbyła się kolejna zbiórka surowców wtórnych. W tym roku zbieramy środki na budowę szkoły podstawowej w Czadzie. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazane surowce oraz wspólnocie SNE na czele z ks. Krzysztofem za przeprowadzenie zbiórki.