Rok 2020 był wyjątkowy z powodu pandemii koronawirusa, zarówno dla wszystkich parafian, a w szczególności dla osób najbiedniejszych. W tym trudnym czasie nasz parafialny Caritas szedł z pomocą, na ile starczało sił i środków. Wszystkie środki – finansowe, żywność, ubrania i środki czystości zawdzięczamy parafianom, za które serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać!

Obecnie przedstawiamy sprawozdanie roczne z działalności PZC za rok 2020.

 

Szczęść Boże!

Ryszard Kowalik prezes PZC