W środę odbyło się Spotkanie Opłatkowe parafialnego Caritas. Wyraziliśmy wdzięczność Jezusowi Chrystusowi na pamiątkę Jego urodzin za możliwość prowadzenia naszej działalności, za wszystkich naszych darczyńców wspomagających nas rzeczowo i finansowo. Niechaj Jezus Chrystus prowadzi nas przez następny rok.

Ryszard Kowalik

Prezes PZC