Kochani Parafianie!

Z początkiem czerwca przystępujemy do remontu dachu naszego kościoła. Będzie on polegał na wymianie rynien poziomych i pionowych oraz wszelkich obróbek blacharskich (ok. 2400 m2) tak, aby dach uszczelnić i skutecznie naprawić. Druga część zadania, to naprawa zewnętrznej elewacji i wymiana tynków nadających odpowiedni kolor. Umowa została podpisana z firmą BUJAK z Pajęczna.

Koszt wszystkich prac wynosi 1 mln 270 tys. zł. Będzie nam brakowało ok. 700 tys. zł. Szukamy również możliwości zdobycia dotacji. Może ktoś z naszych parafian i gości będzie nam mógł w tym pomóc.

 

Siostry i Bracia!

Już dziś prosimy o szczególną modlitwę w intencji tych inwestycji. Z góry dziękujemy i zapewniamy pamięć modlitewną również za Was - drodzy Parafianie i Goście.

Dziękujemy również za wszelkie ofiary składane na tacę oraz na konto parafialne. Jeśli ktoś z Was ma życzenie finansowo wesprzeć remont dachu - podajemy nr konta. Bóg zapłać za każdy dar.

PKO S.A.

60 1020 3958 0000 9302 0068 7970

w tytule przelewu: darowizna na cele kultu religijnego

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 1387 z póź. zm.) od dochodu można odliczyć m.in. darowizny: z przeznaczeniem na cele kultu religijnego (wydatki o których wspomniano). Wysokość darowizny podlegającej odliczeniu wynosi aż 6% rocznego dochodu. Należy jednak pamiętać, że łączna kwota odliczeń (wszystkie darowizny) z tytułów określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % rocznego dochodu.

Podstawą odliczenia darowizny jest wpłata na rachunek bankowy z zaznaczeniem „darowizna na cele kultu religijnego”. Wymagane są zatem dowody dokonanych wpłat (przekazy bankowe/pocztowe) a w przypadku przelewu – wyciągi bankowe.

Możliwość odliczenia od podatku (kwot wpłaconych w obecnym roku tzn. 2020) będzie w 2021 r.

 

Z modlitewną pamięcią,

ks. Stanisław Jaskuła SCJ

- proboszcz -

wraz z Duszpasterzami i Radą Parafialną