W dn. 6-8 kwietnia w naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół: SP nr 8 i SP nr 9. Przez ten święty czas pzzeprowadził nas ks. Maciej Kopczyński SCJ - nasz wikariusz i jednocześnie katecheta w SP nr 9. Trzeba przyznać, że ks. Maciej poradził sobie doskonale, a dzieci były zachwycone! Drugiego dnia rekolekcji uczniowie z SP8 pod okiem katechetki p. Pauliny przygotowali inscenizację - przypowieść o Synu marnotrawnym. Uczniowie z klas 4, 6,7 i 8 wcielili się w bohaterów przypowieści całym sercem. Każdy gest pokazany, każde wypowiedziane słowo pozwoliło zrozumieć sens przypowieści. Ks. Maciej zaś każdego dnia rekolekcji zaskakiwał swoją pomysłowością i przekazywał nam rózne treści, przede wszystkim obrazem. Rekolekcje były przepiękne!

Już dziś dziękujemy Rekolekcjoniście, katechetom: p. Barbarze, p. Katarzynie, p. Paulinie, p. Bartkowi oraz kapłanom. Dziękujemy też Dyrekcjom obu szkół i gronu pedagogicznemu za pomoc w zorganizowaniu rekolekcji i opiece nad dziećmi. Dziękujemy również scholi "Vox Miriam" za upiększenie śpiewem tych dni i paniom, które opiekują się scholą: Annie, Halinie i Paulinie. 

Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas rekolekcji wielkopostnych! :)