W obliczu pandemii nie odbędzie się poświęcenie pokarmów dlatego prosimy, by przed śniadaniem wielkanocnym ojciec rodziny bądź przewodniczący modlitwy pobłogosławił pokarmy na stół wielkanocny. Poniżej zamieszczamy kilka modlitw do wyboru:

Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

(Modlitwa poniżej)