Składamy serdeczne podziękowania ks. Markowi Borzęckiemu SCJ za wygłoszone w tym dniu słowo Boże oraz przewodniczenie sumie odpustowej. Dziękujemy obecnym księżom, Służbie Liturgicznej Ołtarza, osobom zaangażowanym w liturgię, chórowi parafialnemu „A`Capella” i panu Organiście, pocztom sztandarowym, wszystkim osobom zaangażowanym w czasie procesji Eucharystycznej, panu Kościelnemu. Szczególne podziękowania dla dzieci sypiących kwiaty przed Najświętszym Sakramentem.