Sztab organizacyjny Grupy Białej prowadzi dzisiaj - wzorem lat ubiegłych - podczas każdej Mszy Św. a także po nich, akcję informacyjną na temat Bełchatowskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Homilię przez całą niedzielę głosi ks. Maciej Kopczyński SCJ - nasz nowy wikariusz, a jednocześnie kierownik Grupy Białej. W homiliach możemy usłyszeć o tym, dlaczego Matka Boża jest tak ważna w naszym życiu, a także udziela cennych wskazówek odnośnie naszego pielgrzymowania. Każdy mógł zabrać do domu folderki pielgrzymkowe wyłożone na ławkach. Zachęcamy wszystkich, by dołączyli do Białej Rodziny! :)