Dziś, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Ten dzień jest również patronalnym świętem Liturgicznej Służby Ołtarza. Dziś do grona LSO przyjętych zostało 9 aspirantów, 4 ministrantów oraz 3 lektorów. Na ręce ks. Proboszcza złożyli swoje ślubowania. Swoje przyrzeczenia odnowiła również schola dziecięca "Vox Miriam". Bogu niech będą dzięki za wszystkich członków Liturgicznej Służby Ołtarza, którzy służą w kościele Panu Bogu oraz za dzieci ze scholi, które upiększają śpiewem liturgię.