Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata to święto patronalne Liturgicznej Służby Ołtarza. Podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 11:30, której przewodniczył Ks. Proboszcz Stanisław Jaskuła SCJ, a homilię wygłosił przełożony wspólnoty zakonnej, Ks. Andrzej Kietla SCJ, dwaj chłopcy, Wiktor Wędzonka i Kacper Kubik otrzymali komże, złożyli ślubowanie aspiratna i zostali oficjalnie przyjęci w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza, natomiast trzej starsi ministranci, Mateusz Wędzonka, Nikodem Szpotan oraz Krzysztof Chamernik otrzymali alby i zostali podniesieni do stopnia lektora. Wszystkim chłopcom gratulujemy i życzymy, aby wzrastali w wierze i miłości Chrystusa, a wszystkim członkom Liturgicznej Służby Ołtarza życzymy Bożego błogosławieństwa i wytrwałości w służbie Chrystusowi przy Ołtarzu.