PONIEDZIAŁEK – 21.01.2019 r.
7.00 – Za śp. Krzysztofa Śliwińskiego – od rodziny Stępniów
7.00 – Za śp. Krystynę Malinowską – od córki Anny z dziećmi, syna Marcina i córki Ewy z mężem
7.00 – Za dusze zmarłych
7.00 – Za śp. Martynę Stawiak
7.30 – Za śp. Jana w 2 rocznicę śmierci, Jarosława, Józefa Antczaków oraz Natalię
i Mariana Brożynów
18.00 – Za śp. Kazimierę Nagoda w 1 rocznicę śmierci

WTOREK – 22.01.2019 r.
7.00 – Za śp. Jana Siadul – od szwagra Mirosława z rodziną
7.00 – Za śp. Krystynę Malinowską – od uczestników pogrzebu
7.00 – Za śp. Danutę, Jerzego Mikulskich oraz Zbigniewa, Tadeusza Marciniak
7.30 – Za śp. Barbarę Zarzycką – od sąsiadów z bloku 340, klatka 5
18.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski w 50 rocznicę urodzin Katarzyny
18.00 – Za śp. Józefę, Jana Frączkowskich oraz Józefę i Czesława Jaguś

ŚRODA – 23.01.2019 r.
7.00 – Za śp. Jana Krawczyka w 1 rocznicę śmierci oraz śp. Helenę i Grażynę
7.00 – Za śp. Roberta Kowalskiego – od rodziny Grelowskich
7.00 – Za śp. Jana Siadul – od szwagierki Lucyny z rodziną
7.30 –
18.00 – Za śp. Eugeniusza Zygieło
18.00 – Za śp. Łucję i Jana Łuczaków w rocznicę śmierci
18.00 – Za śp. Henryka Kamińskiego – od pracowników Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie

CZWARTEK – 24.01.2019 r.
7.00 – O uwolnienie ze zniewolenia i odzyskanie łaski sakramentu małżeństwa
7.00 – Za śp. Tadeusza Szczudło – od Bożeny z dziećmi
7.00 – Za śp. Jana Siadul – od rodziny Drozdów
7.30 –
18.00 – O dar życia wiecznego dla śp. Jerzego Śnieżaka – od córki Beaty wraz
ze współpracownikami firmy „BEWA”
18.00 – Za śp. Henryka Domańskiego w 17 rocznicę śmierci – od żony i syna

PIĄTEK – 25.01.2019 r.
7.00 – Za śp. Mieczysława Szymańskiego – od rodziny Rosińskich
7.00 – Za śp. Zofię, Władysława, Tadeusza Młudzików
7.00 – Za śp. Zofię Uchrońską w 5 rocznicę śmierci
7.30 – Za śp. Roberta Baczmaga
18.00 – Za śp. Eugeniusza, Józefa, Jakuba, Szymona, Olgę, Leszka i dusze w czyśćcu
cierpiące o Miłosierdzie Boże
18.00 – Za śp. Bolesława Jurkiewicza – od Janiny Erkiert z rodziną

SOBOTA – 26.01.2019r.
7.00 – Za śp. Mariana Wagner – od koleżanek i kolegów z Działu Magazynów
i Gospodarki Materiałowej Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie
7.00 – Za śp. Karola Wilf – od sąsiadów z bloku 112, klatka 3
7.00 – Za śp. Jana Siadul – od Kamila Tusińskiego
7.30 – Za śp. Jana Kazimierza Michalak w 3 rocznicę śmierci
18.00 – W intencji Nikodema w 5 rocznicę urodzin, o błogosławieństwo Boże,
opiekę Matki Bożej – od chrzestnej i dziadków
18.00 – Za śp. Henryka Kopiej – od żony z rodziną
18.00 – Za śp. Tadeusza Kaczmarka – od koleżanek córki z zakładu pracy

NIEDZIELA – 27.01.2019 r.
7.00 – Za śp. Jana Siadul – od żony
8.30 – Za śp. Aleksandrę Mielczarek w 9 rocznicę śmierci
10.00 – Dziękczynno-błagalna z okazji 60 rocznicy urodzin Teresy Dukat
10.00 – Za śp. Mieczysława Turlejskiego i zmarłych z rodziny Turlejskich
i Zarzyckich
10.00 – Za śp. Olgę Włodarczyk w 1 rocznicę śmierci, o dar Bożego Miłosierdzia
11.30 – Za śp. Józefa, Genowefę Dytrych
13.00 – Za Parafian – chrzty
18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Julianny w 4 rocznicę
urodzin
19.30 – W intencji Mariusza Kuśmierek z okazji 40 urodzin, podziękowanie
za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki
Najświętszej