PONIEDZIAŁEK – 18.02.2019 r. 
7.00 – Za śp. Roberta Kowalskiego – od kolegów z oddziału G-3, zmiana A
7.00 – Za śp. Marka Fior – od rodziny Świerków
7.30 – Za śp. Grzegorza Rombel – od uczestników pogrzebu
18.00 – Za śp. Piotra Walickiego
18.00 – Za śp. Mariannę, Leokadię i Bronisława Błaszczyków
WTOREK – 19.02.2019 r. 
7.00 – Za śp. Henrykę, Jana, Tadeusza, Helenę i Irenę Szmit
7.00 – Za śp. Marka Fior – od mamy Zofii i siostry Haliny z rodziną
7.30 – Za śp. Weronikę i Stanisława Pachowskich, zmarłych z rodziny Pachowskich i Karwat
18.00 – O orędownictwo Ducha Św. w studiach i codzienną opiekę Maryi dla Emmy
18.00 – Za śp. Zbigniewa i Wandę Starczyk, Helenę i Damazego Starczyk 
oraz Helenę i Czesława Gonerskich
ŚRODA – 20.02.2019 r. 
7.00 – Za śp. Grażynę Stępień – od mieszkańców bloku 129 os. Dolnośląskie
7.00 – Za śp. Jerzego Pietraka – od rodziny Walczaków Marka i Lidii z dziećmi
7.30 – 
18.00 – Dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Matki
Najświętszej dla Marii i Eugeniusza oraz całej rodziny
18.00 – Za śp. Stanisława Jaśkiewicz – od brata Jana z rodziną
CZWARTEK – 21.02.2019 r. 
7.00 – Dziękczynno-błagalna z okazji 18 rocznicy urodzin Dawida
7.00 – Za dusze zmarłych
7.30 – Za śp. Konrada Konefał – od uczestników pogrzebu
18.00 – Za śp. Feliksę i Stefana Pawlaków oraz zmarłych z rodziny Janików
18.00 – Za śp. Jadwigę Stasiak – od Jadwigi, Małgorzaty i Bolesława Szurgot

PIĄTEK – 22.02.2019 r. 
7.00 – Za śp. Mieczysława Szymańskiego – od teściów Sadawów i rodziny Popiołków
7.00 – Za śp. Irenę Bielecką – od wnuczki Moniki z rodziną
7.30 – W intencji Jakuba Wedler w 18 rocznicę urodzin, o błogosławieństwo Boże 
i opiekę Matki Najświętszej
18.00 – Za śp. Eugeniusza, Józefa, Jakuba, Szymona, Olgę, Leszka, dusze w czyśćcu
cierpiące o Miłosierdzie Boże
18.00 – Za śp. Danutę Sójka – od Ewy i Janka
18.00 – Za śp. Sławomira Błażejczyka w 20 rocznicę śmierci, Jadwigę, Mariannę 
i Stanisława Błażejczyk
SOBOTA– 23.02.2019r. 
7.00 – Za śp. Krystynę Malinowską – od koleżanek z okulistyki
7.00 – Za śp. Piotra Pazera – od żony i córki
7.30 – Za śp. Tadeusza Szczudło – od Bogdana z żoną
18.00 – Za śp. Jana Siadul – od córki Martyny z mężem
18.00 – Za śp. Grażynę Stępień – od brata Leszka z rodziną
NIEDZIELA – 24.02.2019 r. 
7.00 – Za śp. Izydora Poczta – od mieszkańców bloku 132
8.30 – Za śp. Jana Chmielewskiego w 15 rocznicę śmierci i Genowefę
10.00 – Za śp. Henryka Michalaka oraz Henryka i zmarłych z rodziny Michalaków 
i Ożarków
11.30 – Za śp. Genowefę Grabowską – od koleżanek
13.00 – Za Parafian – chrzty, roczki : Roksana Grzejdziak
18.00 – Za śp. Eugeniusza Zygieło
18.00 – Za śp. Mariana Dobroszek w 3 rocznicę śmierci
19.30 – Msza św. dziękczynno-błagalna z okazji nawiedzenia Pana Jezusa
Miłosiernego dla mieszkańców z bloku 306