PONIEDZIAŁEK  –  28.06.2021r.

7.00 – W intencji ks. Dariusza w 21 rocznicę święceń kapłańskich, z prośbą o potrzebne łaski
i dary Ducha Św.

7.00 – Za śp. Bożenę Trojanowską

7.00 – Za śp. Władysława i Mariannę Kudlaków

7.00 – Za śp. Henrykę Karkusińską

 

7.30 – W intencji Zbigniewa

 

18.00 – Za śp. Helenę Janiszewską – od uczestników pogrzebu

18.00 – Za śp. Ireneusza Simkowskiego w 3 rocznicę śmierci, Mieczysławę Skrobek
             i za zmarłych z rodziny Simkowskich

18.00 – Za śp. Ryszarda Kowalskiego w 1 rocznicę śmierci

18.00 – Za śp. Andrzeja Grabarczyka

18.00 – Za śp. Cecylię Kasztenna – od wnuczka Zbyszka

 

WTOREK – 29.06.2021r.  UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

7.00 – W intencji Pawła, Ani i Agatki, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Maryi i św. Józefa dla całej rodziny

7.00 – Za śp. Bożenę Trojanowską

7.00 – Za śp. Tomasza, Juliannę, Zygmunta, Janinę Kowalińskich, Bronisława, Mariannę,
           Elżbietę Bogackich, Wincentego Wodzińskiego

 

7.30 – Za śp. Wiesława Kępa – od Ryszarda Guca z rodziną

 

7.30 – Za śp. Mariannę Kopiecką

 

18.00 – O zdrowie, dary Ducha Św., opiekę Maryi dla ks. Wojciecha – od Wspólnoty „Wojownicy Maryi”

18.00 – Za śp. Jacka Wójcika – od żony i córki

18.00 – Za śp. Piotra, Bolesławę, Mateusza, Michalinę Kuriatów

18.00 – Za śp. Helenę Kasznicką – od córki Urszuli

18.00 – Za śp. Helenę Manicką – od Lusi Zachniak, Ali Złoch, Wiesławy Meissner

 

ŚRODA  –  30.06.2021r.

7.00 – Za śp. Bożenę Trojanowską

7.00 – Za śp. Mieczysława, Lucynę, Henryka i Krzysztofa Pietrzyk

7.00 – Za śp. Władysława Młudzik – od sąsiadów z bl. 149

7.00 – Za śp. Danutę Krzymińską – od grupki 9 SNE

 

7.30 – Za śp. Zenona Staryga – od rodziny Stawowskich i Wieczorków

 

18.00 – Dziękczynna za opiekę Matki Bożej dla Anny i Marcina w rocznicę ślubu

18.00 – Za śp. Monikę Włodarczyk – od córki Danuty z rodziną

18.00 – Za śp. Anastazego Nagodę w 39 rocznicę śmierci oraz Kazimierę Nagodę

18.00 – Za śp. Juliana Garbula i zmarłych z rodziny Garbulów

18.00 – Za śp. Władysława Włodarczyka i zmarłych z rodziny Włodarczyków

 

I  CZWARTEK  –  1.07.2021r.

7.00 – W 65 rocznicę ślubu Barbary i Mieczysława Fryś, dziękując Matce Najświętszej, Panu Jezusowi Chrystusowi za przeżyte lata, prosząc o dalszą opiekę – od dzieci i wnuków

 

7.30 – Za śp. Halinę i Józefa Czupryńskich z rodzicami

7.30 – W intencji Zbigniewa

 

18.00 – O nowe, święte i charyzmatyczne powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego
  i w intencji naszych księży

18.00 – Dziękczynno-błagalna w intencji Haliny Zimnowody, Haliny Maćkowiak,
  Haliny Ślawskiej, z podziękowaniem Bogu za ich posługę, z prośbą o dary Ducha Św. 
  w dalszym życiu

18.00 – Za śp. Mariana Gejzler – od Bogusławy Zając

18.00 – W intencjach powierzonych przez Grupę „Prawda”

 

I  PIĄTEK  – 2.07.2021r.

7.00 – Msza św. wynagradzająca

 

9.00 – Za śp. Mariusza Strożek

9.00 – Za śp. Władysława Brzozowskiego

 

15.00 – Msza św. ślubna: Konrad Bednarek i Martyna Kocik

 

16.30 – Za śp. Mieczysława i Helenę Miler – od rodziny

 

18.00 – Za śp. Marię Siedlarz w rocznicę śmierci

 

20.00 – Za śp. Halinę i Arkadiusza Cieślaków

 

I  SOBOTA – 3.07.2021r.

7.00 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata
oraz o szybki tryumf Niepokalanego Serca Maryi – od Rycerstwa Niepokalanej

7.00 – Za śp. Teresę Cichoń

 

9.00 – Intencje zawierzenia Maryi

9.00 – Dziękczynno-błagalna w intencji kapłanów

 

18.00 – Z podziękowaniem Bogu za dar nawiedzenia Jezusa Miłosiernego w ikonie Bożego
 Miłosierdzia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i dar
 zdrowia dla wszystkich mieszkańców bl. 128

18.00 – Za śp. Kazimierza Łaszczak – od rodziny Jaworskich

18.00 – W intencji Agaty i Jana Wanke w 1 rocznicę ślubu

 

14  NIEDZIELA ZWYKŁA  –  4.07.2021 r.

7.00 Za śp. Macieja Łęgowiaka, Cecylię i Mariana Łęgowiaków, Leokadię i Włodzimierza
           Mastalerz

8.30 – Za śp. Janinę i Stanisława Wietesków, Czesława Felertowicza

 

10.00 – Za śp. Iwonę Kuligowską w 21 rocznicę śmierci

 

11.30 – Za Parafian

11.30 – Z podziękowaniem Bogu od mieszkańców bl. 226 za nawiedzenie Jezusa Miłosiernego
  w ikonie Bożego Miłosierdzia, z prośbą o umocnienie tego, co już się dokonało
  w sercach i opiekę Matki Najświętszej

 

18.00 – Za śp. Andrzeja Krysztofiaka w 9 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Chrapków
             i Krysztofiaków

 

20.00 – Za śp. Kazimierza Nejman w 26 rocznicę śmierci