PONIEDZIAŁEK –  25.01.2021r.

7.00 – Za śp. Ireneusza Prokop – od sąsiadów z bl. 333, kl. 1

7.00 – Za śp. Magdalenę Kołodziej – od przyjaciół

7.00 – Za śp. Stanisława Krupa – od siostry Krystyny z rodziną

 

7.30 – Za śp. Barbarę Smużną – od uczestników pogrzebu

 

18.00 – W intencji mieszkańców bl. 201, 202, 205 i 206  z Os. Dolnośląskiego, 
z podziękowaniem Bogu za szczęśliwie przeżyty czas ostatniego roku,  z prośbą
o dar Boskiej Opatrzności, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla każdej rodziny.

18.00 – Za śp. Andrzeja Krupskiego – od uczestników pogrzebu

18.00 – Za śp. Zofię, Władysława i Tadeusza Młudzików oraz Annę Stępień – od rodziny
             Młudzików

18.00 – Za śp. Natalię Jaśkiewicz w 1 rocznicę śmierci – od rodziny Jaśkiewiczów,
             Ciesielczyków i Krawczyków

18.00 – Za śp. Anatola Kędziak oraz Mariannę i Edwarda Szymańskich

 

WTOREK – 26.01.2021r.

7.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
           Bożej dla Roberta i Jana z rodzinami

7.00 – Za śp. Urszulę Pawłusz – od męża Bogumiła

7.00 – Za śp. Pawła Jaguszewskiego – od matki chrzestnej

7.00 – Za śp. Janinę Stanowską – od uczestników pogrzebu

 

7.30 – Za śp. Jadwigę Poterała – od Lucyny i Andrzeja Perczyńskich z rodziną

 

18.00 – W intencji mieszkańców bl. 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 z Os. Dolnośląskiego,  z podziękowaniem Bogu za szczęśliwie przeżyty czas ostatniego roku, z prośbą o dar Boskiej Opatrzności, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla każdej rodziny.

18.00 – Za śp. Elżbietę i Czesława Grzączkowskich – od Zarządu i Pracowników
  Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

18.00 – Za śp. Krystynę Podleś – od rodziny Kozerskich

18.00 – Za śp. Bronisławę Wilk – od wnuczka Artura Skalik

18.00 – Za śp. Jana Chełmika – od najbliższych koleżanek siostry, z firmy MEGAMET

 

ŚRODA –  27.01.2021r.   

7.00 – Dziękczynno-błagalna w dniu urodzin Jadwigi Wiącek

7.00 – Za śp. Mieczysława Pardel

7.00 – Za śp. Jadwigę Buresz – od kuzynki Sabiny z rodziną

7.00 – Za śp. Annę i Janusza Bartosik

 

7.30 – Za śp. Mirosława Białkowskiego i zmarłych z rodziny – od brata Stanisława
           z rodziną

7.30 – Za śp. Olgę

 

18.00 – W intencji mieszkańców bl. 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229  z Os. Dolnośląskiego,  z podziękowaniem Bogu za szczęśliwie przeżyty czas ostatniego roku,  z prośbą o dar Boskiej Opatrzności, opiekę Matki Najświętszej
i zdrowie dla każdej rodziny.

18.00 – O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Wiktora z okazji 
  10 rocznicy urodzin

18.00 – Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, światło Ducha
  Św., zdrowie i potrzebne łaski dla Julianny w 6 rocznicę urodzin

18.00 – Za śp. Tadeusza i Leokadię Śmigielskich

18.00 – Za śp. Zofię Papugę – od pracowników Nawęglania Elektrowni Bełchatów

 

CZWARTEK –  28.01.2021r.

7.00 – Za śp. Janinę Chałbek – od sąsiadów z bl. 143

7.00 – Za śp. Mieczysława Sygidus – od syna Andrzeja z żoną

7.00 – Za śp. Andrzeja Kasprzaka – od chrześniaka Tomasza z rodziną

 

7.30 – Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
           Nieustającej Pomocy na dalsze lata życia dla córki Ilony z okazji 45 rocznicy
           urodzin

 

18.00 – W intencji mieszkańców bl. 301, 302, 303, 304a, 304b, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311  z Os. Dolnośląskiego,  z podziękowaniem Bogu za szczęśliwie przeżyty czas ostatniego roku,  z prośbą o dar Boskiej Opatrzności, opiekę Matki Najświętszej
i zdrowie dla każdej rodziny.

18.00 – Za śp. Adama, Alicję, Sławomira, Danutę, Władysława, Krystynę, Adama
  Michalskich

18.00 – Za śp. Piotra Sadurskiego – od rodziny Kozaków

18.00 – Za śp. Bożenę Nita – od córki Barbary

18.00 – Za śp. Zdzisławę Wojtala w 2 rocznicę śmierci – od męża Zdzisława

 

PIĄTEK  – 29.01.2021r. 

7.00 – Za śp. Adama Lupa – od chrzestnego z żoną

7.00 – Za śp. Zbyszka Krawczyka – od sąsiadów Lesiaków

7.00 – Za śp. Andrzeja Pawlaka – od rodziny Janusów

 

7.30 – Za śp. Andrzeja Pakulskiego – od Marii i Lucjana Porażków

7.30 – Za śp. Wiesławę Krak

 

18.00 – W intencji mieszkańców bl. 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
z Os. Dolnośląskiego,  z podziękowaniem Bogu za szczęśliwie przeżyty czas ostatniego roku, z prośbą o dar Boskiej Opatrzności, opiekę Matki Najświętszej
i zdrowie dla każdej rodziny.

18.00 – O zdrowie, dary Ducha Św., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
dla ks. Wojciecha – od Wojowników Maryi

18.00 – Za śp. Stanisława Krupa – od brata Mirosława

18.00 – Za śp. Zofię Papugę – od pracowników ZUS

18.00 – Za śp. Władysława Węglewskiego – od byłych sąsiadów, córki Marylki z bl. 306
  w Bełchatowie

 

SOBOTA – 30.01.2021r.

7.00 – Za śp. Henryka Domańskiego – od żony Krystyny

7.00 – Za śp. Annę Jaśkiewicz – od mieszkańców bl. 129

7.00 – Za śp. Małgorzatę Olejnik – od mieszkańców bl. 129

 

7.30 – Za śp. Magdalenę Kołodziej

 

18.00 – W intencji mieszkańców bl. 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 z Os. Dolnośląskiego,  z podziękowaniem Bogu za szczęśliwie przeżyty czas ostatniego roku,  z prośbą o dar Boskiej Opatrzności, opiekę Matki Najświętszej
i zdrowie dla każdej rodziny.

18.00 – Za śp. Władysława Grudzień – od uczestników pogrzebu

18.00 – Za śp. Zofię Członka – od wnuczka Dawida z żoną i synami

18.00 – Za śp. Rafała Jasiaka – od rodzeństwa

18.00 – Za śp. Grzegorza Janiak – od syna z żoną i córką

 

NIEDZIELA  –  31.01.2021 r. 

7.00 Za śp. Kazimierę, Czesława, Jadwigę, Leopolda, ks. Romana, Sławomira, Barbarę
           Świątkowskich

 

8.30 – W intencji mieszkańców bl. 225, z okazji nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego

 

10.00 – Za śp. Zygmunta Jędraszka – od uczestników pogrzebu

10.00 – Za śp. Magdalenę Kołodziej

 

11.30 – Za śp. Janusza Urbana, o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie
  w 1 rocznicę śmierci – od córki z rodziną

11.30 – Za śp. Jana Stanisławskiego – od najbliższej rodziny

 

13.00 – W intencji Parafian

 

18.00 – Za śp. Urszulę Lang – od koleżanek i kolegów z Wydziału Laboratoriów

 

19.30 – Za śp. Jana Malec – od zięcia Ignacego