PONIEDZIAŁEK –  22.03.2021r.

7.00 – Za śp. Helenę Kasznicką – od Marylki i Henryka Kurzeja

7.00 – Za śp. Elżbietę Matyśkiewicz – od dzieci z rodzinami

7.00 – Za śp. Cecylię Kasztenną – od córki Teresy

 

7.30 – Za śp. Stefana Szala – od Danuty Stawiak z rodziną

 

18.00 – Za śp. Lesława Szubert – od Anny z mężem Pawłem i dziećmi

18.00 – Za śp. Ireneusza Prokopa – od pracowników działu TCM, KWB Bełchatów

18.00 – Za śp. Grażynę Sochacką, Jana Brodę, Jacka Góralczyka – od rodziny Zielińskich

18.00 – Za śp. Mariannę Karbownik – od córki z mężem i rodziną

 

WTOREK – 23.03.2021r. 

7.00 – Za dzieci poczęte, aby mogły się narodzić w polskich rodzinach

7.00 – Za śp. Franciszka Engiel

7.00 – Za śp. Wiesławę i Jana Malecińskich – od rodziny Grelowskich z Bełchatowa

 

7.30 – Za śp. Krzysztofa Więcek – od uczestników pogrzebu

 

18.00 – Za śp. Zofię Członka – od siostry Janiny

18.00 – Za śp. Pawła Pustelnik – od rodziny Małków i Muskałów

18.00 – Za śp. Mirosława Wawrzyńczak – od Janka z rodziną

18.00 – Za śp. Ireneusza Prokop – od pracowników administracji firmy Betrans, dział PL

 

ŚRODA  –  24.03.2021r.     

7.00 – Za śp. Janinę Stanowską – od wnuczki Małgorzaty z mężem Kamilem i prawnuczkiem Szymonem

7.00 – Za śp. Alinę, Zenona, Andrzeja, Feliksę, Stanisława i zmarłych z rodziny Majchrzaków

7.00 – Za śp. Wiesława Kępa – od mieszkańców bl. 137, kl. 14

 

7.30 – W intencji Jana Polityło w 82 rocznicę urodzin, z prośbą o Boże
           błogosławieństwo i opiekę Maryi Niepokalanej

 

18.00 – Za śp. Stanisława Stencel – od chrześnicy Małgosi

18.00 – Za śp. Ewę Pałka w 5 rocznicę śmierci

18.00 – Za śp. Pelagię, Józefę oraz Franciszka Herudzińskich

18.00 – Za śp. Mieczysława Sygidus – od uczestników pogrzebu

 

CZWARTEK  –  25.03.2021r.   ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

 

7.00 – Za dusze czyśćcowe

7.00 – Za śp. Marka Kowalskiego

7.00 – Za śp. Emilię Karasiewicz – od mamy

 

7.30 – W intencji Moniki, Dominika i Karoliny, o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

7.30 – Za śp. Katarzynę Kostrzewa – od Zofii i Jerzego Fuzowskich

7.30 – Za śp. Annę Sendra

 

9.00 – O świętość życia i miłość wzajemną dla małżeństw i rodzin

 

18.00 – W intencji dzieci nienarodzonych i duchowej adopcji dziecka poczętego

18.00 – Za śp. Krzysztofa Klaczyńskiego w 4 rocznicę śmierci – od żony Grażyny z rodziną

18.00 – Za śp. Pawła Jaguszewskiego – od uczestników pogrzebu

18.00 – Za śp. Pawła Chmielewskiego – od rodziny Klimczaków

 

PIĄTEK  – 26.03.2021r.

7.00 – Za śp. Franciszka, Zuzannę, Marię, Romana Grelowskich, Stanisławę Grygielek, dziadków Grelowskich i Wajsmanów

7.00 – Za śp. Julię Sołtys w 5 rocznicę śmierci, z prośbą aby Miłosierny Bóg przyjął ją do nieba

7.00 – Za śp. Marka Saran – od uczestników pogrzebu

 

7.30 – Za śp. Kazimierza Sobala w 30 rocznicę śmierci i Mariannę Sobala

 

9.00 – Msza św. z namaszczeniem chorych

 

18.00 – Za śp. Walentego Kucner – od sąsiadów z bl. 112, kl. 5

18.00 – Za śp. Lesława Szubert – od wnuczków

18.00 – Za śp. Jana Krawczyka – od mieszkańców ul. Królowej Jadwigi

18.00 – Za śp. Jadwigę Buresz – od koleżanek z pracy córki

 

SOBOTA – 27.03.2021r.

7.00 – Za śp. Piotra, Helenę, Stanisława, Wawrzyńca, Michalinę, Michała Jerzykowskich, Albinę Rosiak

7.00 – Za śp. Juliana Dziwaka w rocznicę śmierci

7.00 – Za śp. Zofię, Mariana Koziarskich, Annę, Tadeusza Sobala

 

7.30 – Za śp. Emilię Karasiewicz – od siostry Marty z rodziną

7.30 – Za śp. Tomasza Sajdudę – od koleżanek i kolegów

 

18.00 – Za śp. Stanisława Zacharskiego – od żony i dzieci

18.00 – Za śp. Andrzeja Roguta – od żony z dziećmi

18.00 – Za śp. Mariannę Basik – od wnuczka Mateusza z Anią

18.00 – Za śp. Krystynę Lewandowską – od Daniela i Kasi

 

NIEDZIELA PALMOWA  –  28.03.2021 r. 

7.00 Za śp. Mariannę w 6 rocznicę śmierci i Stanisława Tądel

 

8.30 – Za śp. Roberta Baczmagę

 

10.00 – Za śp. Witolda Wagnera – od mieszkańców  ul. Sikorskiego

 

11.30 – Za śp. Stefanię, Mariana i Mieczysława w 7 rocznicę śmierci Plisieckich

 

13.00 – W intencji Parafian

 

18.00 – Dziękczynno-błagalna w intencji Marii i najbliższej rodziny, z prośbą
  o wstawiennictwo i opiekę Maryi Niepokalanej

18.00 – Za śp. Mariannę i Mieczysława Trojanowskich

 

19.30 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Norberta Kubika z okazji 18 urodzin
  – od babci Łucji