PONIEDZIAŁEK –  22.02.2021r.

7.00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej dla Franciszka
i Łukasza z okazji urodzin

7.00 – Za śp. Tadeusza Miterskiego

7.00 – Za śp. Leokadię Włudzik – od córki

 

7.30 – Za śp. Elżbietę Matyśkiewicz – od męża Andrzeja

 

18.00 – Za śp. Kazimierę Kubik – od Wspólnoty Sychar

18.00 – Za śp. Urszulę Lang – od koleżanek i kolegów z Wydziału Laboratoriów

18.00 – Za śp. Rafała Jasiak – od bratowej Agnieszki

18.00 – Za śp. Urszulę Pawłusz – od mieszkańców bl. 218

18.00 – Za śp. Pawła Pustelnika – od uczestników pogrzebu

 

WTOREK – 23.02.2021r. 

7.00 – Za śp. Alicję Pietrzak – od Teresy i Czesława Nowakowskich z rodziną

7.00 – Za śp. Jana Stanisławskiego – od mieszkańców bl. 336

7.00 – Za śp. Irenę Kozakowską

 

7.30 – Za śp. Janinę Stanowską – od sąsiadów z bl. 137, kl. 5

 

18.00 – Za śp. Tadeusza Miterskiego

18.00 – Za śp. Zenonę Szulc – od synowej Bogusi

18.00 – Za śp. Mariannę Basik – od sąsiadów z bl. 127, kl. 4

18.00 – Za śp. Stanisława, Jadwigę i Krzysztofa Sidwa

 

ŚRODA  –  24.02.2021r.     

7.00 – Za śp. Kazimierza Łaszczak – od Marka i Ewy Bębnowskich

7.00 – Za śp. Tadeusza Miterskiego

7.00 – Za śp. Irenę Grabowską – od Fuławków

 

7.30 – Za śp. Honoratę Derek, Lecha Jach, Helenę Matusiak, Halinę Kacprzak

7.30 – Za śp. Annę Sendra

 

18.00 – Za śp. Henryka Michalaka, rodziców Henryka i Zofię oraz zmarłych z rodziny
  Michalaków i Ożarków

18.00 – Za śp. Mariana Dobroszka w 5 rocznicę śmierci

18.00 – Za śp. Remigiusza Bukowskiego w 2 rocznicę śmierci – od żony i dzieci

18.00 – Za śp. Janinę Siewierską – od uczestników pogrzebu

 

CZWARTEK  –  25.02.2021r.

7.00 – Za śp. Alicję Pietrzak – od siostry Doroty z mężem i córkami

7.00 – Za śp. Krystynę Karkus – od syna Damiana z żoną i córkami

7.00 – Za śp. Zdzisława Piątek – od brata Józefa z rodziną

 

7.30 – Za śp. Kazimierę Kazimierczak – od męża i syna

 

18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Eryki Rożniatowskiej
  z okazji 18 rocznicy urodzin – od babci Łucji

18.00 – Za śp. Weronikę, Zdzisława, Zdzisławę i Mirosława Bartyzel

18.00 – Za śp. Stanisława Stencel – od brata Mieczysława z rodziną

18.00 – Za śp. Tadeusza Miterskiego

 

PIĄTEK  – 26.02.2021r. 

7.00 – Za śp. Ireneusza Prokop – od pracowników i zarządu firmy Betrans

7.00 – Za śp. Aleksandra Owczarek

7.00 – Za śp. Marię Odrzywolską – od sąsiadów z bl. 127, kl. 3

 

7.30 – Za śp. Barbarę i Antoniego Wojewoda oraz  Stanisławę i Piotra Owsik

 

18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Joanny z okazji urodzin

18.00 – Za śp. Bożenę Nita – od Marka Nity z rodziną

18.00 – Za śp. Tadeusza Miterskiego

18.00 – Za śp. Włodzimierza Salę – od chrześnicy Bogusi z rodziną

18.00 – Za śp. Arkadiusza Muskała – od Janusza

 

SOBOTA – 27.02.2021r.

7.00 – Za śp. Tadeusza Miterskiego

7.00 – Za śp. Zofię Fior – od prawnuczki Mariki z rodziną

7.00 – Za śp. Urszulę Pawłusz – od pracowników Działu Prefabrykacji i Magazynu firmy UPONOR INFRA

 

7.30 – Za śp. Henryka Domańskiego – od koleżanek córki Doroty z Zarządu Bestgum
           Polska

7.30 – Za śp. Wiesławę Krak

 

18.00 – Z podziękowaniem Bogu za dar ocalenia małżeństwa Beaty i Adama, z prośbą o Boże
  błogosławieństwo dla małżonków i całej rodziny

18.00 – Za śp. Zofię Członka – od wnuczek: Moniki, Marty i Oli

18.00 – Za śp. Mariannę Stawiarz – od sąsiadów z bl. 306

18.00 – Za śp. Annę Jaśkiewicz – od chrześniaka Grzegorza z rodziną

 

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  –  28.02.2021 r.

7.00 Za śp. Józefa Olejniczaka w 1 rocznicę śmierci

 

8.30 – Za śp. Tadeusza Miterskiego

 

10.00 – Za śp. Jana, Stanisławę Jędrzejczyków, dziadków Fronczaków i Jędrzejczyków

10.00 – Za śp. Magdalenę Kołodziej

 

11.30 – Za śp. Mieczysława Siedleckiego w 10 rocznicę śmierci oraz rodziców
  Mariannę i Leona Siedleckich

 

13.00 – W intencji Parafian - chrzty

 

18.00 – Za śp. Romana Sobieraj w 1 rocznicę śmierci

 

19.30 – Za śp. Teodorę Alberciak w 18 rocznicę śmierci i Adolfa Alberciak