PONIEDZIAŁEK –  21.09.2020r.

7.00 – Dziękczynno-błagalna za 50 lat życia dla Jana i Jego rodziny

7.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

7.00 – Za śp. Feliksę, Andrzeja, Zenona, Alinę, Stanisława, zmarłych z rodziny Majchrzaków i Prochoniów

 

7.30 – Za śp. Elżbietę Wiśniewską – od Albina, Wojciecha, Mariana i Zdzisława
                      z rodzinami

 

18.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
             dary Ducha Św. i opiekę Matki Najświętszej dla Marzeny i Rafała

18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Pawła z okazji urodzin

18.00 – Za śp. Halinę Kołat, zmarłych z rodziny Kołatów i Pawlików

18.00 – Za śp. Genowefę i Józefa Krasoniów

18.00 – Za śp. Mariannę i Kazimierza Blada

 

WTOREK – 22.09.2020r.

7.00 – O wyniesienie na ołtarze Sługi Bożej Wandy Malczewskiej

7.00 – Za śp. Lucynę Pawłowską w 10 rocznicę śmierci oraz Leona, Mirosława
           Pawłowskich

7.00 – Za śp. Dawida Wlaźlaka – od uczestników pogrzebu

 

7.30 – Dziękczynna za dar życia, z prośbą o dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej 
                      dla Jana w 1 rocznicę urodzin

7.30 – Za śp. Józefa Sutor – od żony z synem Bartoszem

 

18.00 – O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej dla Karoliny
  w 17 rocznicę urodzin

18.00 – W 58 rocznicę ślubu Jana i Wiesławy, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św., Boże
  błogosławieństwo i opiekę Maryi

18.00 – W intencji ks. Dominika Chmielewskiego

18.00 – Za śp. Czesława Marchewkę w 19 rocznicę śmierci

 

ŚRODA –  23.09.2020r.

7.00 – O błogosławieństwo Boże, przebaczenie grzechów dla Krystyny

7.00 – W intencji ks. Dominika Chmielewskiego

7.00 – Za śp. Wiesława Jabłoniak – od córki Jolanty z rodziną

 

7.30 – Za śp. Huberta Pawłowskiego – od mieszkańców bl. 203, kl. 2

 

18.00 – Za śp. Piotra Młynarskiego – od chrzestnej z rodziną

18.00 – Za śp. Janinę Drogowską – od sąsiadów z bl. 210

18.00 – Za śp. Ryszarda Ławskiego – od syna Jacka z rodziną

18.00 – Za śp. Bolesławę Borowiecką – od córki Krystyny z rodziną

 

CZWARTEK –  24.09.2020r.

7.00 – Za śp. Bartłomieja Morawiec – od babci Marii i dziadka Pawła

7.00 – Za śp. Tadeusza Suda – od wnuczka Rafała z rodziną

7.00 – Za śp. Krystynę Jędrzejczyk – od kolegów syna Pawła z pracy ze spółki „Elmen”

 

7.30 – W intencji Justyny i Jacka w 13 rocznicę sakramentu małżeństwa, z prośbą
           o miłość wzajemną i łaskę przebaczenia

7.30 – Za śp. Antoniego Dytrych – od sąsiadów z bl. 101, kl. 1

 

18.00 – W intencji ks. Dominika Chmielewskiego

18.00 – Za śp. Zbigniewa Pasowskiego – od siostry Beaty z rodziną

18.00 – Za śp. Barbarę Gryniewicz – od rodziny Mozer i Glejzer

18.00 – Za śp. Teresę Nawrot – od Marty i Pawła Nawrot

 

PIĄTEK  – 25.09.2020r.

7.00 – W intencji ks. Dominika Chmielewskiego

7.00 – Za śp. Piotra, Helenę, Stanisława, Wawrzyńca, Michalinę, Michała Jerzykowskich, Albinę Rosiak

7.00 – Za śp. Barbarę Pietrzyk – od Jadzi Klimczak z rodziną

 

7.30 – Za śp. Elżbietę Wiśniewską – od Zofii i Józefa Blada z rodziną

 

18.00 – Za śp. Annę, Stefana, Jana i zmarłych z rodziny Zochniaków

18.00 – Za śp. Józefa Wiśniewskiego oraz zmarłych z rodziny Wiśniewskich i Zacherów

18.00 – Za śp. Zdzisława Bronka w 6 rocznicę śmierci

18.00 – Za śp. Bolesławę Borowiecką – od Aliny Kruszyńskiej z córką Małgorzatą

         

SOBOTA – 26.09.2020r.

7.00 – W intencji ks. Dominika Chmielewskiego

7.00 – Za śp. Marka Wojtalczyka – od pracowników firmy Lear

7.00 – Za śp. Jerzego Stępnia – od Róży Żywego Różańca św. Stanisława Kostki

 

7.30 – Za śp. Genowefę i Stanisława Morawskich

 

15.00 – Msza św. ślubna: Tomasz Rząd i Małgorzata Skalska

 

17.00 – Msza św. ślubna: Michał Koźmiński i Izabela Kęsy

 

18.00 – Za śp. Cecylię, Adama, Zdzisławę, Zdzisława i Zbigniewa Chojka

18.00 – Za śp. Jana, Bronisławę i Jana Majchrzaków oraz Stanisławę i Jana Włodarczyk

18.00 – Za śp. Mariannę i Stanisława Knopik

 

NIEDZIELA  – 27.09.2020r.

7.00 Za śp. Mariusza Knopika w 16 rocznicę śmierci

 

8.30 – Za śp. Helenę, Jana Kwiatkowskich w 25 rocznicę śmierci

 

10.00 – Za śp. Zofię i Tadeusza Śledzińskich

 

11.30 – Za śp. Antoniego Bara

11.30 – Za śp. Piotra Młynarskiego

 

13.00 – W  intencji Parafian - chrzty

 

18.00 – Za śp. Józefa Witkowskiego w 13 rocznicę śmierci

 

19.30 – W intencji ks. Dominika Chmielewskiego