PONIEDZIAŁEK –  11.01.2021r.

7.00 – Za śp. Urszulę Pawłusz – od szwagra Macieja z rodziną

7.00 – Za śp. Wiesławę, Zofię, Konstantego, Jerzego Jankowskich, dziadków Barszczów

7.00 – Za śp. Józefa Ireneusza Sodzawiczny

 

7.30 – Za śp. Barbarę Szczepaniak – od Antoniego i Teresy Szczepaniak

 

18.00 – Dziękczynna za łaskę zdrowia dla Lenki, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
             Bożej

18.00 – O łaskę potomstwa i Boże błogosławieństwo

18.00 – Dziękczynna za dar intronizacji Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie

 

WTOREK – 12.01.2021r.

7.00 – Za śp. Felicję Olasik w 4 rocznicę śmierci, Stanisława, Sławomira, Jana, Tadeusza
           Olasików, Ryszarda, Mariannę, Jana Janowskich, Otylię, Wincentego Gosławskich

7.00 – Za śp. Jana Kołodziejczyka w 19 rocznicę śmierci, Edwarda, Franciszkę   
           Kołodziejczyk, Eugeniusza, Stanisława Dzierżanowskich, babcie i dziadków

7.00 – Za śp. Arkadiusza Muskała – od uczestników pogrzebu

 

7.30 – Za śp. Halinę Białek w 1 rocznicę śmierci

 

18.00 – W intencji wspólnoty „Wojowników Maryi”, o Boże błogosławieństwo i opiekę
  Matki Najświętszej

18.00 – Dziękczynna za 45 lat pracy zawodowej Jana

18.00 – Za śp. Stanisława – od chrześniaka Sławomira z rodziną

 

ŚRODA –  13.01.2021r.   

7.00 – Za śp. Annę Jaśkiewicz – od uczestników pogrzebu

7.00 – Za śp. Dawida Wlaźlaka – od rodziców

7.00 – Za śp. Adama Lupę – od mamy

 

7.30 – Dziękczynno-błagalna w intencji pewnego kapłana

7.30 – Za śp. Marię i Wojciecha Kurzeja

 

18.00 – W intencji Ojca św., Ojczyzny, Radia Maryja i dzieł przy nim powstających

18.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Haliny z okazji urodzin

18.00 – O uwolnienie od zła dla Wiktorii

 

CZWARTEK –  14.01.2021r.

7.00 – O Boże błogosławieństwo dla Adriana i Agaty oraz  całej ich rodziny

7.00 – Za śp. Kamila Karolczyk – od sąsiadów Kosmala z rodziną

7.00 – Za śp. Romualda Zbrojewskiego w 19 rocznicę śmierci

 

7.30 – Za śp. Adama Lupę – od uczestników pogrzebu

 

18.00 – Za śp. Helenę Manicką – od uczestników pogrzebu

18.00 – Za śp. Bogdana Śmigielskiego

18.00 – Za śp. Alojzego, Bronisławę i Jana Dajnowicz, o dar Nieba

 

PIĄTEK  – 15.01.2021r. 

7.00 – Za śp. Marię Sapela – od Jadwigi i Stanisława Andrzejczyków z rodziną

7.00 – Za duszę Heleny Sobaniec

7.00 – Za śp. Stanisława Krupa – od chrzestnej Gabrieli z rodziną

 

7.30 – Za śp. Marię i Romana Sura-Sużyńskich oraz Marię Rybicką

 

18.00 – Za śp. ks. Franciszka Leżańskiego – od pracownic Domu Zakonnego

18.00 – Za śp. Jolę Krysztofik – od koleżanek ze Stowarzyszenia „Amazonki”

18.00 – Za zmarłych z rodziny Bolonków, Szymańskich i Zochniaków

 

SOBOTA – 16.01.2021r.

7.00 – W intencji mieszkańców bl. 223 i 224, z okazji nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego

7.00 – Za śp. Barbarę Szczepaniak – od mieszkańców bl. 138

7.00 – Za śp. Henryka Domańskiego – od uczestników pogrzebu

 

7.30 – Za śp. Henryka Palusińskiego w 4 rocznicę śmierci, Zenonę i Jana Udalskich

7.30 – Za śp. Henryka Rzepczyńskiego – od żony Teresy

 

18.00 – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

18.00 – Za śp. Jerzego w rocznicę śmierci, Janinę, Zygmunta Herudzińskich

18.00 – Za śp. Mariusza Strożek

 

NIEDZIELA  –  17.01.2021 r. 

7.00 Za śp. Stanisława Krupa – od syna Rafała z rodziną

 

8.30 – Za śp. Marka Tarnowskiego w 4 rocznicę śmierci

 

10.00 – Za śp. Władysława Brzozowskiego

 

11.30 – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. Patronki
  dla Małgorzaty w dniu imienin

11.30 – Za śp. Teresę Stańczyk w 4 rocznicę śmierci, Jana i Władysławę Stańczyków

 

13.00 – W intencji Parafian

 

18.00 – Za śp. Roberta Nita – od rodziny Błaszczyków

 

19.30 – W intencji Jakuba w 18 rocznicę urodzin, z prośbą o potrzebne łaski i dary Ducha
  Św.

19.30 – Za śp. Stanisława Belica – od koleżanek Basi